Loopt even anders

Alles is anders dan een paar maanden geleden.
Er vielen wat dingen op .
Mijn  conditie was achteruit gegaan.
Mijn man liep ineens zo snel.
Kan steeds korter viool spelen.
Heb veel kramp.

Vooral door, niet lang kunnen vioolspelen werd ik eindelijk wakker.  Hier  klopt iets niet.
Afspraak gemaakt bij huisarts en ben door een basisarts uitgebreid onderzocht.

Wegens spierkracht vermindering afspraak bij de neuroloog.  Eng en spannend.


Juist nu probeer ik heel dicht bij God te schuilen.
Veel muziek luisteren en meezingen om Hem groot te maken.
Niet angstig vooruit kijken want Hij is altijd bij mij.
Niet het engste scenario verwachten
Elke dag zolang vioolspelen als lukt.
Dan overgaan op blokfluit en mondharmonica.

Wees in geen ding bezorgd maar laat uw wensen door  gebed en smeking met dankzegging  bekend worden bij God en de vrede van God die alle verstand te boven gaat zal uw hart en gedachten beschermen in Christus Jezus.

Dank U Jezus U bent mijn kracht mijn schild mijn Verlosser Koning en Heer.
Op U vertrouwt mijn hart en ik word geholpen.
Verse 1
Lord You are my song,
when I don't have a melody
Lord You are my strength,
when life’s troubles make me weak
Pre
I just wanna take my time and say
You alone are worthy of my praise
Chorus
Holy One, Perfect Lamb
Christ alone, the Great I Am,
Unchanging, You remain the same
Eternal, words cannot explain
So I'll sing Oooo Oooo
Verse 2
Lord you are my hope, when I cannot see the day
Lord you are my sight teach me how to walk by faith
Bridge
It’’s because of Your love,
that we are not consumed.
It’s because of Your love,
I'm restored, redeemed, renewed.

Blessing and honour

VERSE 1:
Behold, Jehovah, seated on the throne
Abba, Father, the Well that overflows
The God who was and is and shall be forevermore
Holy is the Lord
CHORUS:
Amen, Amen
Blessing and honor and glory and power amen
Amen, amen
Blessing and honor and glory and power amen
VERSE 2:
Behold the Way, the Truth, and the Life
Perfect, Savior, The Blood that washed us white
The God who was and is and shall be forevermore
Holy is the Lord
BRIDGE:
Holiness has a name and it’s Jesus
Victory has a name and it’s Jesus
The Word has a name and it’s Jesus

Kom tot rust

Dit lied raakte mij vanmorgen. De teksten er bij zijn teksten die in mij opkwamen. Waar ze staan  heb ik even opgezocht van de meeste. 
                      

Komt allen tot Mij  die vermoeid en belast  zijt.
En ik zal u rust geven .Matth 11:28

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets.Psalm 23:1

Loof de Here mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Psalm 103:2

Want ik weet dat mijn Verlosser leeft. 
Job 19:25a

De HEER is mijn kracht en mijn schild,
               op Hem vertrouwde mijn hart,
         ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
                  Hem wil ik loven in mijn lied.Najaarslaan

Dit  gedicht  onderdeel  was mijn examen  Nederlands op de mulo.. vind het nog steeds mooi.  Maar kan het echt niet meer uit mijn hoofd. 
Ik keek in de gouden heerlijkheid
Van een najaarslaan,
Het was of ik de goudene deuren wijd
Zag openstaan,
Het werd mij, toen ik binnen ging,
Of ik door gouden gewelven liep:
Ik aarzelde even, ik ademde diep,
Diep van verwondering.
Ik voelde mij eerst als een kindje, dat stout
Doet wat verboden is;
Ik sprak: "Zijn voor mij die gewelven gebouwd?
Ben ik zoo rijk, dat van louter goud
De gang mijner woning is?"
Toen sprak ik: "Deze gouden grot
Is immers geen menschenpaleis."
Ik sprak: "Het is een betooverd slot,
Dat lang op sprookjeswijs
Geslapen heeft en stil gewacht,
Op één, die de poorten ontdekken zou,
De doode gewelven wekken zou
Van ’t huis, dat ieder menschenhuis
Te boven gaat in pracht."
Ik sprak: "Hoe ben ik zoo rijk, zoo rijk!
Hoe ben ik zoo rijk, mijn God!
Welke aardsche woning is gelijk
Aan dit, mijn sprookjesslot?"
Trotsche, of ik een prinsesje waar,
Ging ik door ’t goud;
Aan beiden zijden stond daar,
Schragend de gangen, hoog en zwaar,
De zuilen opgebouwd.
Waar gouden de portalen zijn,
Hoe zullen daar de zalen zijn!
Ik zag aan ’t einde van mijn pad
Een kleine ronde poort,
Als blauw saffier in goud gevat,
En haastig, vol verlangen trad
Ik door de gangen voort.
Ik sprak: "Als bij mijn aankomst wijd
Die poorten openstaan,
In welk een groote heerlijkheid
Zal ik dàn binnengaan,
Indien van goud de gangen zijn,
Hoe groot moet mijn verlangen zijn,
De zalen in te gaan!"

Jacq van der Waals

He is bigger than.......


Zo gaaf vind ik dit een reünie van een universiteit. 
Met hun hele hart zingen zij en zo  is het. 

He is bigger than all my problems


BILL & GLORIA GAITHER
Bigger Than Any Mountain Lyrics

bigger than all my problem
bigger than all my fears
God is bigger than any mountain that I can or can not see
bigger than all my question
bigger than anything
God is bigger than any mountain that I can or can not see

He's bigger than all the shadows that
falls across my path
God is bigger than any mountain that I can or cannot see
bigger than my confusion
bigger than anything
God is bigger than any mountain that I can or cannot see

bigger than all my problems
bigger than all my fears
God is bigger than any mountain that I can or cannot see
bigger than all my questions bigger than anything
God is bigger than any mountain that I can or cannot see
He's bigger than all the giants of fear and unbelief
God is bigger than any mountain that I can or cannot see

bigger than all my hang ups bigger than anything
God is bigger than any mountain that I can or cannot see
bigger than all my problem bigger than all my fears
God is bigger than any mountain that I can or cannot see
bigger than all my questions bigger than anything
God is bigger than any mountain that I can or cannot see

Samen met Hem

Jezus Naam  boven alle Naam
Machtige Redder verheerlijkte Heer.
Immanuel, God  zij met ons.
Grote Verlosser het eeuwige Woord

Nu ik nog wat na lag te soezen in bed kwam  dit lied in mijn gedachte.

Ik dacht aan gisteren. Om 16.15 stond ik op de bus te wachten in Schiedam  het aantal  mensen was al zoveel dat er wel  twee  bussen konden gevuld worden. Om 16.45 bel ik mijn man om me op te halen, hij probeert via een andere weg te komen want de rijksweg  staat
vast.
 In het station  iets te eten halen.
Om 17.10  belt mijn man met de mededeling dat het in Maassluis  ook vast staat.
Probeer maar ergens wat te eten.

Terwijl  ik een zgn lunch salade eet, zie ik de trams . Die hebben geen last van files.
Na 9 minuten  wachten stap ik in een propvolle tram.
Om 17.45 ben ik in Vlaardingen holy, inmiddels is het donker.
Nu de bus vinden naar Vlaardingen West.
Daar woont  mijn broer . Mijn oriëntatie is niet best in het donker.  Ik loop wel de goede kant uit en  kom bij een  weg met bushaltes maar helaas die gaan  ergens anders heen.
Ik word een  beetje  wanhopig en ik bid . o Heer help me. Het was donker en stil.
Ik  loop  en loop  en loop en herken niks.
Ik kom bij nog een winkelcentrum komt me bekend voor  maar waar het precies ligt weet ik niet te oriënteren .  Ik loop  erdoor er is geen andere weg en aan  de zijkant loop ik er weer  uit en loop zo tegen de halte van de bus die over 9 minuten naar Vlaardingen West gaat. Dank U Heer!.
Deze bus doet er lang over via metro station Schiedam en weer terug ben ik om 18.30 bij mijn broer en 5 minuten daarna komt mijn man. Nog even een  patatje speciaal halen en om 18.55 ben ik eindelijk thuis.
 Om 22.15 sliep ik al, zo moe was ik.
Maar Jezus was bij me met Zijn engelen.

U bent eindeloos mooi!Vanmorgen werd ik met dit lied wakker.
Gisterenavond was er gebed voor zieken in onze kerk. ik zit in het gebedsteam dus bad mee. 
Maar aan het eind voor mijzelf laten bidden.
En ben ik nu genezen,? Nee,  maar ik heb wel iets heel moois ontvangen.
De vrede van God is er weer dat was ik even kwijt.
Dat is mijn verlangen , dicht bij Hem leven
Dit lied is zo prachtig. ik werd wakker met het refein.
U bent eindeloos mooiWees in geen ding bezorgd maar laat uw  wensen met gebed en smeking onder dankzegging  bekend worden bij God en de vrede  van God die alle verstand  te boven gaat zal uw hart en gedachten behoeden in Christus Jezus
Phil.4:6

Loopt even anders

Alles is anders dan een paar maanden geleden. Er vielen wat dingen op . Mijn  conditie was achteruit gegaan. Mijn man liep ineens zo snel...